Ogłoszenie numer: 6193848, z dnia 2021-12-24

Instytut Hematologii i Transfuzjologii poszukuje osoby na stanowisko

Specjalista ds. aparatury medycznej

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej w Instytucie,
 • Bieżąca weryfikacja zgłoszonych awarii aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej w Instytucie,
 • Usuwanie awarii aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej, których usunięcie możliwe jest we własnym zakresie,
 • Prowadzenie pisemnej i elektronicznej ewidencji aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej,
 • Przygotowanie umów serwisowych z firmami zewnętrznymi oraz monitorowanie terminów oraz wykorzystania finansowego obowiązujących tych umów,
 • Szacowanie wartości zakupów, przeglądów i napraw aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej,
 • Wysyłanie zapytań ofertowych dotyczących przeglądów i napraw aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej,
 • Sporządzanie wniosków obejmujących naprawy i przeglądy aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej,
 • Nadzór nad sporządzeniem i ewidencją wniosków na przeglądy okresowe oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej,
 • Nadzór na rozliczaniem kosztów napraw sprzętu dla poszczególnych komórek organizacyjnych Instytutu w tym: potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur w/w usług,
 • Nadzór i kontrola utrzymania terminów wykonania przeglądów okresowych, zakupu nowego sprzętu, aktualizacja danych, weryfikacja stanu ilościowego sprzętu do programu ewidencyjnego,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wniosków o wszczęcie postępowania przetargowego w zakresie przeglądów urządzeń i aparatury medycznej,
 • Współpraca z komórkami Instytutu w zakresie realizacji napraw i przeglądów aparatury medycznej,
 • Uczestnictwo w bieżących inwentaryzacjach aparatury medycznej, laboratoryjnej i naukowej,
 • Przygotowywanie orzeczeń technicznych obejmujących aparaturę medyczną, laboratoryjną i naukową.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe lub policealne kierunkowe
 • Wysokie umiejętności organizacyjne,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (środowisko Windows oraz pakiet biurowy Office.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ