„Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” to program ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który umożliwia Uniwersytetowi Warszawskiemu podniesienie poziomu jakości działalności naukowej, jakości kształcenia oraz w konsekwencji międzynarodowej rozpoznawalności uczelni. Zrekrutowana osoba będzie wykonywała obowiązki w działaniu I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej”. W ramach zadania zatrudniani będą pracownicy badawczo- techniczni o wysokich kwalifikacjach. Ich podstawową rolą będzie budowa i nadzór nad zaawansowaną aparaturą, co umożliwi sprawne wykonanie niezbędnych analiz i planowanie wykorzystania danej aparatury w kolejnych projektach grantowych.


Uniwersytet Warszawski w związku z realizacją programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” poszukuje osoby z umiejętnościami obsługi i konserwacji spektrofotometrów UV-Vis do pracy na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego na Wydziale Fizyki.

Specjalista badawczo-techniczny
Nr ref.: UW/IDUB/2022/53
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk: 1

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 grudnia 2022 lub najbliższy możliwy termin

Okres zatrudnienia: pierwsze zatrudnienie na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia

Jednostka UW: Wydział Fizyki UW

Tytuł Działania:  I.4.2 „Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – zatrudnienie techników/operatorów infrastruktury badawczej”
 
Zakres obowiązków:
 1. codzienna obsługa i konserwacja spektrofotometrów UV- VIS dostępnych w laboratoriach spektroskopowych Wydziału Fizyki;
 2. obsługa urządzeń pomocniczych np. termostatów• organizowanie ewentualnych napraw serwisowych,
 3. pomoc techniczna w przygotowaniu stanowisk i montażu nowego sprzętu pomiarowego,
 4. przygotowanie specyfikacji oraz dokumentacji do postępowań przetargowych, kontakt z Działem Zamówień Publicznych,
 5. zamawianie materiałów eksploatacyjnych, prowadzenie dokumentacji związanej z utrzymaniem układów pomiarowych
 6. szkolenie studentów oraz doktorantów w zakresie obsługi systemów spektrometrycznych,
 7. przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej jednego ogólnodostępnego webinarium lub seminarium na temat wykorzystywanych technik,
 8. przygotowanie opisu zastosowań i dostępności wytworzonej i nadzorowanej infrastruktury, który zostanie udostępniony społeczności UW oraz interesariuszom zewnętrznym.
Profil kandydata, wymagania, kwalifikacje:
 1. co najmniej tytuł zawodowy magistra z dziedziny biofizyki, fizyki lub kierunków pokrewnych,
 2. co najmniej dwuletnie doświadczenie praktyczne w pracy z spektrometrami i spektrofluorymetrami UV-Vis
 3. umiejętność rozwiązywania problemów oraz duża dbałość o szczegóły,
 4. umiejętności pracy w grupie, ze studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi na wszystkich poziomach,
 5. umiejętność radzenia sobie z trudnymi zadaniami w szybko zmieniającym się środowisku,
 6. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, umiejętność czytania angielskiej dokumentacji technicznej, spektrometrów
 7. dobre zdolności organizacyjne, punktualność
 8. dodatkowymi atutami będzie doświadczenie w obsłudze spektrometrów zatrzymanego przepływu i spektrofotometrów dichroizmu kołowego
Wymagane dokumenty

Obowiązkowe:

 1. CV,
 2. list motywacyjny (wraz z określeniem przybliżonej daty ewentualnego podjęcia pracy na UW),
 3. dane kontaktowe co najmniej jednej osoby, gotowej przedstawić opinię o kandydacie.
 4. podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
Oferujemy:
 1. atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do prezentowanych umiejętności oraz doświadczenia,
 2. stabilne zatrudnienie na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie umowy o pracę.

Forma nadsyłania zgłoszeń: pocztą elektroniczną za pomocą przycisku aplikacyjnego

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 października 2022

 

Sposób informowania o wynikach rekrutacji: pocztą elektroniczną lub telefonicznie


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


APLIKUJ TERAZ