Podejmij wyzwanie

Specjalista analityk ds. kontroli jakości
(Warszawa)
CEL PRACY
 • prawidłowe pobieranie materiałów opakowaniowych, wyjściowych, produktu luzem, produktu końcowego, identyfikacja materiałów opakowaniowych i wyjściowych
 • wykonywanie analiz chemicznych wody, produktu pośredniego, produktu luzem
 • kontrola procesu produkcji i kontrola dokumentacji produkcyjnej
 • opracowywanie procedur SOP
 • prawidłowe prowadzenie dokumentacji zarządzania jakością w produkcyjnej firmie farmaceutycznej
 • docelowo Osoba Wykwalifikowana w wytwórni KP
OCZEKUJEMY
 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne- mgr farmacji- WARUNEK KONIECZNY
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego u wytwórcy produktów leczniczych
 • znajomość systemu jakości GMP w farmacji
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • komunikatywność, inicjatywa i zaangażowanie
OFERUJEMY
 • możliwość realnego i stabilnego rozwoju zawodowego 
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ