Denon Store to międzynarodowa sieć specjalistycznych salonów oferujących wysokiej klasy sprzęt audio-wideo. Obecnie nasze salony zlokalizowane są w Polsce, Czechach, Holandii, Niemczech, na Litwie, Węgrzech a za moment w Rumunii i nie zwalniamy tempa!

 

Jesteś osobą energiczną i znakomicie odnajdujesz się w dynamicznie zmieniającym się środowisku?

 

Szukasz pracy w stabilnej firmie, realizującej ciekawe i niestandardowe projekty na rynku międzynarodowym?

 

Szukamy właśnie Ciebie!

 

Dołącz do Działu Marketing jako…

Social Media Specialist / Marketing Specialist
Miejsce pracy: Warszawa


Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za utrzymanie i rozwój kanałów social media na rynkach międzynarodowych.

 

Zadania na stanowisku:
 • Samodzielne prowadzenie profili na Facebook oraz Instagram
 • Samodzielna obsługa kampanii reklamowych na Facebook
 • Koordynacja prowadzenia bloga branżowego
 • Koordynacja tłumaczeń kampanii przy wsparciu specjalistów
 • Współpraca z oddziałami międzynarodowymi
 • Realizacja bieżących działań promocyjno-reklamowych wspierających Sprzedaż oraz Employer Branding
 • Bezpośrednia współpraca z Marketing Managerem oraz ścisła współpraca z działem graficznym oraz e-commerce
Czego od Ciebie oczekujemy:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe bądź pokrewne
 • 2 letnie doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w pracy z mediami społecznościowymi w biznesie
 • Umiejętność efektywnej komunikacji słownej i pisemnej tzw. „lekkie pióro”
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2 – warunek konieczny
 • Dobra organizacja pracy własnej, systematyczność i sumienność
 • Samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz „otwarty umysł”
 • Swobodna obsługa pakietu Office365
Oferujemy:
 • Doświadczenie w firmie intensywnie rozwijającej się, w dziale marketingu przy międzynarodowych projektach, pod okiem profesjonalistów
 • Możliwość rozwoju i szkoleń w obszarze marketingu, social mediów
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Pakiet benefitów pozapłacowych
Do oferty prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i innych dokumentach aplikacyjnych, w zakresie szerszym niż wynika z przepisów prawa, w celu związanym z udziałem w niniejszej rekrutacji na stanowisko Social Media Specialist / Marketing Specialist w firmie Audio Video Design Sp. z o.o.” Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „Rozporządzenie”, informuję, że: Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Audio Video Design Sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie 02-873, ul. Kurantów 34 (dalej: Spółka); Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz art. 6 ust. 1 lit a) jeśli przekaże Pani/Pan dane w szerszym zakresie niż wymagają tego przepisy prawa pracy oraz jeśli zechce Pani/Pan brać udział w przyszłych rekrutacjach; Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji. Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych należy kierować na adres mailowy gdpr (at) horn.eu; Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być podmioty wspierające Spółkę w procesie rekrutacji ( firma Horn Distribution S.A., podmioty świadczące usługi IT, firmy świadczące usługi doradztwa personalnego ), podmioty z grupy kapitałowej Horn Distribution lub upoważnione organy państwowe; Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. prowadzenia rekrutacji, do okresu maksymalnie 6 miesięcy; Ma Pan/Pani prawo dostępu do Pana/Pani danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia; Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Spółkę będzie naruszało postanowienia Rozporządzenia; Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania będzie skutkowała brakiem możliwości uwzględnienia Pana /Pani aplikacji w procesie rekrutacyjnym; Spółka nie planuje podejmować decyzji, które opierać się będą wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Pana/Pani danych osobowych oraz wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób na Pana/Panią wpływać.
APLIKUJ TERAZ