Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie
Ślusarz - spawacz
Miejsce pracy: Legionowo
Numer: StPr/21/0129
OBOWIĄZKI:
bieżące utrzymywanie w stałej sprawności technicznej posiadanych zasobów, z wyłączeniem nieruchomości administrowanych przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy.ZADANIA PODSTAWOWE:1) dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowych robót budowlanych;2) inicjowanie opracowywania planu remontowego zgłoszonych potrzeb realizowanych przez warsztaty jednostki;3) przeprowadzenie konserwacji budynków, budowli i wyposażenia;4) usuwanie awarii i usterek budynków, budowli i wyposażenia;5) sprawowanie nadzoru nad realizacją usług związanych z konserwacją, usuwaniem awarii i usterek budynków i budowli na terenie jednostki przekraczających możliwości pracowników.ZADANIA DODATKOWE:1) inicjowanie przygotowywania infrastruktury technicznej na potrzeby uroczystości i imprez;2) udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak
Uprawnienia: Uprawnienia do spawania metodą elektryczną


Wymagania inne:

umiejętności: komunikowania się, współpracy, organizacji pracy własnej, rozwiązywania problemów.

Miejsce pracy:

Legionowo


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 127 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie