Senior Python Developer
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: JO-2102-462157

Your role and responsibilities:

 • Taking an active role in architecting the solutions we build
 • Designing and implementing web applications using Django
 • Working closely with the dispersed development team, client and project manager in SCRUM methodology
 • Ensuring that programming practices and code quality are respected
 • Supporting other engineers with your expertise when needed (knowledge sharing)
 • Leading your colleagues’ growth and development by taking part in performance reviews and regular feedback sessions
 • Taking an active part in internal initiatives (e.g. technical recruitment, mentoring or estimation of pre-sale projects)

Your profile:

 • 4+ years of experience with Python programming language
 • Experience in developing web applications using Django
 • Experience with version control systems, preferably Git
 • Experience in designing and developing REST APIs
 • Knowledge of Docker
 • Experience with PostgreSQL or MySQL
 • Very good English communication skills (B2+)
 • Nice to have: experience with AWS, Kubernetes

Our offer:

 • Possibility to choose: permanent employment or B2B contract
 • 100% remote work in pandemic time and remote recruitment
 • Paid time off
 • MyBenefit cafeteria system which offers a wide range of ready-made benefits from various areas and locations, available in one place
 • Co-financing of private medical healthcare
 • Participation in team and personal education activities
 • Co-financing of foreign languages classes
 • Access to many up-to-date educational books in our library
 • Regular events & team retreats
 • Individual career path and continuous evaluation of your development
 • Regular pay rises following meeting your individual periodic goals and positive performance review
Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

Agencja wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 4061.

www.cpljobs.pl

Prosimy o umieszczenie w CV następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na administrację, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez CPL Jobs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001, Al. Jerozolimskie 81, REGON 142578192, NIP 7010256845 (dalej: CPL Jobs) w celach związanych z procesami rekrutacji w tym na udostępnienie moich danych przyszłemu pracodawcy na rzecz którego działa CPL Jobs oraz w celu ustalenia warunków przed zawarciem umowy o pracę. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez CPL Jobs również po zakończeniu rekrutacji w celu przedstawiania kolejnych propozycji zatrudnienia i może być w każdej chwili odwołana. CPL Jobs informuje, że dane mogą być udostępnione innym podmiotom grupy CPL na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie oświadczam, że wszystkie dane, które są włączone do CV i podania o pracę zostały dostarczone do firmy CPL Jobs dobrowolnie i są one prawdziwe. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe usunięte zostaną przez CPL Jobs niezwłocznie w sytuacji odwołania przeze mnie zgody, a także w sytuacji gdy nie będzie możliwa aktualizacja moich danych. Firma CPL Jobs poinformowała mnie o prawie wglądu do własnych danych osobowych, oraz prawie żądania ich aktualizacji. Przyjmuję do wiadomości, iż dane potencjalnego pracodawcy zostaną mi udostępnione po zweryfikowaniu przez CPL Jobs kwalifikacji zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych."
APLIKUJ TERAZ