Dołącz do Biura Rozwoju Organizacyjnego

Senior HRBP (Koordynator / Kierownik Projektu) w Biurze Rozwoju Organizacyjnego
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Senior HRBP (Koordynatora/Kierownika Projektu) w Biurze Rozwoju Organizacyjnego.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki:
 • Zarządzanie przydzielonymi projektami w ramach Biura Rozwoju Organizacyjnego, a w szczególności:
 • Bieżąca współpraca, doradztwo oraz wsparcie w zakresie HR.
 • Współpraca i wsparcie Działu ZZL i Komunikacji.
 • Opracowywanie informacji, zestawień, sprawozdań oraz analiz i planów z zakresu zadań realizowanych przez Dział ZZL.
 • Wsparcie projektowe Dyrektora BRO.
 • Współtworzenie strategii rozwoju RARS oraz zarządzanie wiedzą w tym zakresie.
 • Skuteczna współpraca z partnerami biznesowymi w zakresie realizacji celów projektowych i identyfikacji szans rozwojowych.
 • Rozwój komunikacji między Siedzibą Agencji i podległymi Składnicami – promowanie postawy oraz wartości RARS wśród pracowników Składnic.
 • Tworzenie i optymalizacja procesów i procedur w ramach Biura Rozwoju Organizacyjnego.
 • Analiza oczekiwań biznesowych oraz możliwości wdrożenia ich w organizacji; przygotowanie planu wdrożenia oraz koordynacja jakości wdrożenia w tym zbieranie uwag oraz propozycji ze strony pracowników RARS.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Doświadczenie w prowadzeniu projektów o zasięgu krajowym.
 • Minimum 2 lata stażu pracy w obszarze logistyki, w tym prowadzenie projektów HR dla zespołów rozproszonych.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie ZZL.
 • Doświadczenie w tworzeniu strategii rozwoju zasobów ludzkich.
 • Doświadczenie we wdrażaniu zmian w zakresie ZZL.
 • Doświadczenie z zakresu koordynowania procesów szkolenia i rozwoju pracowników.
 • Znajomość podstawowych metodyk zarządzania projektami.
 • Wiedza poparta praktyką z zakresu zarządzania zmianą i wdrażania projektów transformacyjnych.
 • Znajomość prawa pracy i praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Wiedza i doświadczenie praktyczne z zakresu budowania doświadczeń i zaangażowania pracowników.
 • Posiadanie umiejętności:
  • Zarządzanie zmianą i zarządzanie zespołem.
  • Budowanie relacji.
  • Wysokie kompetencje interpersonalne.
  • Dobra organizacja pracy, umiejętność wyznaczania priorytetów, terminowość, dokładność.
  • Umiejętności negocjacyjne.
  • Planowanie strategiczne.
  • Wdrażanie nowatorskich rozwiązań.
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office i MS Project.
 • Język angielski – poziom B1/B2.
 • Prawo jazdy kat. B, praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu - gotowość do częstych podróży służbowych.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe w obszarze zarządzania projektami.
 • Doświadczenie w zarządzaniu zmianą.
 • Doświadczenie w analityce HR.
 • Wiedza i praktyka z zakresu tworzenia i doskonalenia procesów i procedur.
 • Znajomość Ustaw, na podstawie których funkcjonuje RARS, w szczególności Ustawy z dnia 17.12.2020 r. o rezerwach strategicznych.
 • Znajomość metodologii Lean Six Sigma.
 • Znajomość innego języka europejskiego.
Sprawdź co oferujemy
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami.
 • Premie uzależnione od wyników pracy.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Preferencyjne warunki ubezpieczenia na życie.
 • Pakiet w ramach ZFŚS oferujący między innymi:
  • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
  • Dodatek świąteczny.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.
APLIKUJ TERAZ