Centralne Biuro Śledcze Policji w Warszawie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113512

Warunki pracy

- zagrożenie naciskami grup przestępczych,


- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- naturalne i sztuczne oświetlenie,


- wymuszona pozycja ciała,


- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,


- przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • przyjmuje, ewidencjonuje oraz wysyła dokumenty jawne przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i faksu,
 • rejestruje w odpowiednich ewidencjach urlopy, zwolnienia lekarskie i wyjazdy w ramach delegacji służbowych,
 • prowadzi terminarz spotkań kierownictwa biura oraz przygotowuje i obsługuje zaplanowane spotkania,
 • sporządza comiesięczne grafiki dyżurów kierownictwa biura,
 • prowadzi i aktualizuje wykazy osób i instytucji współpracujących z kierownictwem biura,
 • redaguje pisma oraz przygotowuje korespondencję okolicznościową,
 • współuczestniczy w organizacji i przygotowaniu krajowych spotkań, konferencji, odpraw oraz świąt

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1 rok doświadczenia w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność biegłej obsługi urzadzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Dbałość o estetykę i otoczenie
 • Język angielski na poziomie B1
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia sekretarsko-biurowe
 • Przeszkolenie z protokołu dyplomatycznego
 • Język angielski na poziomie B2
APLIKUJ TERAZ