Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Piaseczno
Ogłoszenie o naborze Nr 133512

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy


Oświetlenie naturalne i sztuczne


Miejsce pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze


Budynek częściowo spełnia wymogi architektoniczne dla osób niepełnosprawnych tj. na zewnątrz i wewnątrz budynku znajduje się winda, wewnątrz budynku można swobodnie poruszać się, jest odpowiednia szerokość drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów


Na pierwszym piętrze, gdzie usytuowane jest miejsce pracy brak pomieszczenia sanitarno-higienicznego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych


Brak oznaczeń i specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym


W budynku nie występują szkodliwe, czy niebezpieczne warunki pracy

Zakres zadań

 • ewidencjonuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą kierowaną do Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 • prowadzi terminarz spraw, spotkań, odpraw, przekazuje informację o terminach załatwienia sprawy w jednostce
 • ewidencjonuje, przechowuje, aktualizuje, dokonuje inwenteryzacji i udostępnia akty prawne Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie, Komendanta Stołecznego, Komendanta Głównego Policji, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i innych wydawców w celu terminowego zapoznania policjantów/pracowników oraz stosowania ich w służbie/pracy
 • przygotowuje i obsługuje spotkania organizacyjno-reprezentacyjne z interesantami i gośćmi
 • obsługuje interesantów zgłaszających się bezpośrednio lub telefonicznie do Kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie lub właściwych merytorycznie kierowników jednostki i komórek organizacyjnych
 • obsługuje pocztę elektroniczną, redaguje pisma urzędowe i okolicznościowe Komendanta Powiatowego Policji w Piasecznie
 • sporządza grafiki służby dla Komendanta Powiatowego Policji i Zastępców Komendanta Powiatowego Policji oraz listy obecności dla kadry kierowniczej Wydziału Wspomagajacego
 • przygotowuje dokumenty kierownika jednostki do archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji biurowej • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Umiejętność organizowania pracy własnej
 • Lojalność
 • Odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z obsługi sekretariatu
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności " ściśle tajne"
 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism urzędowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość Języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ