Podejmij wyzwanie

Sekretarka / Sekretarz
(Warszawa)
CEL PRACY
 • bieżąca obsługa sekretariatu firmy
 • obsługa spotkań oraz dbałość o porządek i estetykę biura
 • prowadzenie korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • prowadzenie kalendarza rezerwacji sal konferencyjnych
 • ·obsługa poczty elektronicznej i urządzeń biurowych
 • dbałość o właściwy wizerunek firmy
 • archiwizowanie dokumentów, wprowadzanie danych do obowiązującego systemu
OCZEKUJEMY
 • wykształcenia wyższego z zakresu administracji, nauk społecznych lub kierunków pokrewnych;
 • minimum rocznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomości w mowie i w piśmie języka polskiego oraz języka angielskiego
 • bardzo dobrej praktycznej znajomości pakietu Office
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności ustalania priorytetów
 • doskonałych umiejętności komunikacyjnych i administracyjnych
 • umiejętności współpracy w grupie wraz ze zdolnością do całkowicie samodzielnej, indywidualnej pracy
 • ·nastawienia na budowanie długotrwałych relacji i wieloletnią współpracę
 • wysokiej kultury osobistej, dyskrecji i dojrzałości biznesowej
OFERUJEMY
 • umowę o pracę
 • pakiet świadczeń socjalnych
 • szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
 • możliwość rozwoju zawodowego

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (pełna treść dostępna TUTAJ), w przypadku chęci udziału w procesie rekrutacyjnym prosimy o zawarcie w dokumentach poniższej klauzuli:


"Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych wskazanymi w ogłoszeniu i wyrażam zgodę na prze­twa­rza­nie moich danych osobowych zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez KRKA-POLSKA Sp. z o.o. z sie­dzibą w Warszawie (02-235), przy ulicy Równoległej 5 w zakresie przekazanych danych i celach prowadzenia procesów rekrutacyjnych organizowanych przez ww. podmiot oraz na przekazywanie tych danych do spółki Krka d.d. Novo mesto w Słowenii."


Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jej brak uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji.

APLIKUJ TERAZ