Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119771

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Na bieżąco obsługuje Portal Informacyjny GUS (PI GUS), Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) oraz wykonuje zmiany struktury portalu w celu zapewnienia aktualnych, poprawnych treści portalu.
 • Prowadzi prace związane z poszukiwaniem i wdrażaniem nowoczesnych działań i funkcjonalności w Portalu Informacyjnym GUS i na stronach urzędów statystycznych w celu podniesienia jakości stron oraz dostosowania ich do oczekiwań odbiorów informacji statystycznych.
 • Współpracuje z jednostkami statystyki publicznej (w tym urzędami statystycznymi) w zakresie tworzenia i modernizacji stron internetowych urzędów statystycznych w celu zapewnienia spójności zawartych treści oraz sposobu ich prezentacji.
 • Prowadzi dokumentację związaną z realizacją projektów teleinformatycznych realizowanych przez Wydział w celu zapewnienia prawidłowego opisu oraz funkcjonalności produktów teleinformatycznych.
 • Wspiera koordynatora krajowego w zakresie SDDS, współpracuje z Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Finansów oraz projektuje i aktualizuje strony internetowe PI GUS dla potrzeb SDDS w celu zapewnienia aktualnych danych dotyczących SDDS.
 • Na bieżąco obsługuje system informacji skierowującej do krajowych i międzynarodowych zbiorów danych i metadanych statystycznych na Portalu Informacyjnym GUS w celu zachowania poprawności jego działania.
 • Realizuje prace związane z upowszechnianiem wyników oraz popularyzacją spisów powszechnych w celu realizacji zadań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Specjalistyczna wiedza informatyczna z zakresu budowy portali i tworzenia stron WWW
 • Znajomość języka HTML oraz CSS
 • Wiedza z zakresu dostępności stron www dla osób niepełnosprawnych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym – C1
 • Znajomość systemu CMS Edito, Joomla, Drupal
 • Doświadczenie zawodowe w realizacji projektów ze środków UE
 • Doświadczenie zawodowe w tworzeniu stron internetowych
APLIKUJ TERAZ