Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115725

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Rozpatruje wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu socjalnego na rzecz osób uprawnionych w celu terminowej realizacji świadczeń.
 • Przygotowuje projekt rocznego planu rzeczowo-finansowego działalności socjalnej w celu prawidłowej realizacji świadczeń socjalnych.
 • Monitoruje wykorzystanie środków pod kątem zgodności z rocznym planem rzeczowo-finansowym działalności socjalnej w celu prawidłowego prowadzenia spraw socjalnych.
 • Współpracuje z organizacjami związkowymi działającymi w jednostce w zakresie ZFŚS w celu realizacji zadań z zakresu FŚS

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub 1 rok w komórce ds.kadr
 • Znajomość ustaw o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 • Znajomość obsługi komputera
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ