Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Samodzielny referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72938

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji. Praca w budynku przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Bierze udział przy wdrażaniu rozwiązań w zakresie etyki zawodowej w celu przestrzegania zasad służby cywilnej i Służby Celno-Skarbowej.
 • Wspiera nadzór nad procesem ocen w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
 • Współpracuje z Zespołem ds. dyscypliny pracy/służby i z Zespołem ds. mobbingu w celu realizacji zadań w ww. zakresie.
 • Obsługuje organizacyjnie i administracyjnie sprawy związane z postępowaniami dyscyplinarnymi oraz wyjaśniającymi celem zapewnienia właściwej organizacji i porządku w pracy.
 • Rozpatruje wnioski w sprawie wyłączeń organów podatkowych na podstawie art. 131 i 131a ustawy Ordynacja podatkowa lub art. 25 Kodeksu postępowania administracyjnego w celu zapewnienia bezstronności w załatwianiu spraw.
 • Rozlicza faktury związane z usługami medycyny pracy celem prawidłowego rozliczania wydatków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1,5 roku w administracji lub 1 rok w komórce ds. Kadr
 • Znajomość Ustawy o Służbie Cywilnej
 • Gotowość do uczenia się
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ