Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Samodzielny referent ds. finansowo - osobowych k/m
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/00152
OBOWIĄZKI:
1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym utrzymywanie w aktualnym stanie ewidencji i teczek akt osobowych pracowników 2. prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu 3. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie 4. przygotowywanie dokumentacji kadrowej oraz sporządzanie projektów dokumentów w sprawach personalnych i wynagrodzeń pracowników 5. gromadzenie danych o stanie zatrudnienia pracowników oraz bieżące aktualizowanie tych danych w obowiązujących programach ewidencyjnych 6. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia 7. przygotowywanie projektów i propozycji dotyczących polityki zatrudnienia zgodnie ze strukturą organizacyjną DEW, planem finansowym oraz poleceniami dyrektora 8. przygotowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW 9. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z Pracowniczym Planem Kapitałowym. 10. Windykacja należności finansowych. 11. Sporządzanie oraz składanie deklaracji PEFRON (w zastępstwie). 12. Przygotowywanie umów cywilno prawnych zawieranych przez Jednostkę Wojskową, na której zaopatrzeniu znajduje się DEW.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń (wymagany staż - lata: 2)
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak, kierunek: ZZL, prawo
Uprawnienia: Program Excel
Uprawnienia: Program Word
Uprawnienia: Pakiet MS Office
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo), znajomość metod rekrutacji i selekcji pracowników, znajomość programów kadrowych, 2 lata doświadczenia zawodowego.Obowiązki: 1. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym utrzymywanie w aktualnym stanie ewidencji i teczek akt osobowych pracowników 2. prowadzenie ewidencji legitymacji PKP oraz kart dostępu 3. prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzanie miesięcznych list obecności pracowników i ich rozliczanie 4. przygotowywanie dokumentacji kadrowej oraz sporządzanie projektów dokumentów w sprawach personalnych i wynagrodzeń pracowników 5. gromadzenie danych o stanie zatrudnienia pracowników oraz bieżące aktualizowanie tych danych w obowiązujących programach ewidencyjnych 6. prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia 7. przygotowywanie projektów i propozycji dotyczących polityki zatrudnienia zgodnie ze strukturą organizacyjną DEW, planem finansowym oraz poleceniami dyrektora 8. przygotowywanie projektów zarządzeń i pism okólnych Dyrektora DEW 9. Prowadzenie i nadzorowanie spraw związanych z Pracowniczym Planem Kapitałowym. 10. Windykacja należności finansowych. 11. Sporządzanie oraz składanie deklaracji PEFRON (w zastępstwie). 12. Przygotowywanie umów cywilno prawnych zawieranych przez Jednostkę Wojskową, na której zaopatrzeniu znajduje się DEW. *W przypadku wysłania aplikacji drogą e-mailową należy zapoznać się i dołączyć podpisaną klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnie prowadzonego procesu rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Ponadto oświadczam, że wszelkie dodatkowe informacje zostały przekazane dobrowolnie"[Zgłoszenia: dewwarszawa@ron.mil.pl, 261 854 266]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 500 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy