ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

INSTYTUCJA:Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

 

MIASTO: Warszawa

 

STANOWISKO: Samodzielny Pracownik Inżynieryjno-Techniczny

 

GRUPA: Inżynieryjno-Techniczna

 

LICZBA STANOWISK: 1

 

DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki fizyczne

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2022

 

LINK DO STRONY: www.fuw.edu.pl

 

Samodzielny Pracownik Inżynieryjno-Techniczny
OPIS

 

Praca badawcza, oparta głównie o symulacje komputerowe, będzie wykonywana w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach projektu NAWA "Spektroskopia szumu spinowego w nowych materiałach dla opto-spintroniki". Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna przede wszystkim za tworzenie i wykonywanie symulacji sfrustrowanych układów magnetycznych (w tym między innymi układów nanomagnesów - ang. Artificial Spin Ice) w celu poznania nowych faz magnetycznych w tego typu układach oraz ich dynamiki w zewnętrznym polu magnetycznym. Planowane symulacje będą wykonywane przede wszystkim metodami Monte Carlo. Zasadniczym celem badań jest poszukiwanie nowych systemów materiałowych o własnościach odpowiednich dla przyszłych urządzeń spintronicznych i opto-spintronicznych. Działania podjęte w ramach tych badań mogą wchodzić w zakres pracy doktorskiej zatrudnionej osoby.

 

Kandydaci posiadający tytuł doktora są również mile widziani - w ich przypadku zadania badawcze zostaną dostosowane do etapu ich kariery naukowej, aby umożliwić dalszy jej rozwój.

 

 

Warunki konieczne:
  • Tytuł magistra w dyscyplinie nauk fizycznych, matematyki lub informatyki (uzyskany najpóźniej w dniu rozpoczęcia zatrudnienia).
  • Bardzo dobra znajomość podstaw programowania (Python/C++ lub innych).
  • Znajomość podstaw fizyki i magnetyzmu.
  • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (czytanie i tworzenie artykułów naukowych, korespondencja ze współpracownikami).
  • Umiejętność pracy w zespole.

Doświadczenie w symulacjach Monte Carlo będzie dodatkowym atutem.

 
Podstawowe obowiązki:

Głównym zadaniem kandydata wyłonionego w konkursie będzie tworzenie i wykonywanie symulacji komputerowych sfrustrowanych układów magnetycznych oraz - w zależności od rozwoju tematyki badań - również innych układów fizycznych. Symulacje wykonywane będą głównie przy użyciu metod Monte Carlo, a ich celem będzie poznanie nowych faz magnetycznych w badanych układach oraz ich dynamiki w zewnętrznym polu magnetycznym

 

 

Warunki zatrudnienia:
  • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku inżynieryjno-technicznym.
  • Wynagrodzenie: 100 000 PLN/rok pełnego wynagrodzenia, łącznie z kosztami pracodawcy.
  • Początek zatrudnienia możliwy od 1.01.2023. Kontrakt na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas trwania projektu, nie później niż do 31.10.2024.
  • Praca będzie wykonywana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego, Instytutu Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych


treść informacji


APLIKUJ TERAZ