Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
Rzemieślnik
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Numer: StPr/21/330
OBOWIĄZKI:
- utrzymanie pełnej sprawności urządzeń, sprzętu i materiałów znajdujących się na terenie Zespołu,- bieżące przeglądy, konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu stanowiącego własność Zespołu, - naprawy i konserwacje przedmiotów i urządzeń należących do terenu przyległego do budynku, - zgłaszanie zagrożeń bezpiecznego użytkowania urządzeń, sprzętu, elementów budynku, - wykonywanie drobnych prac remontowych, - wykonywanie prac porządkowo- gospodarczych w budynku i na terenie Zespołu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak


Wymagania inne:

Diagnozowanie zaistniałych awarii, wymagane świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru (dla urządzeń o napięciu do 1 KV), niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia.

Miejsce pracy:

Mińsk Mazowiecki


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim