Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Robotnik wykwalifikowany (nr ogłoszenia: 2021.110.7)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/07520
OBOWIĄZKI:
- prowadzenie bieżących przeglądów, napraw i konserwacji pomieszczeń, urządzeń i instalacji, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami- wykonywanie wszelkich drobnych napraw i konserwacji ślusarskich, stolarskich, murarskich i malarskich, niewymagających szczególnych uprawnień- wykonywanie doraźnych napraw urządzeń i instalacji zapewniając ich nieprzerwane działanie, obsługa urządzeń i narzędzi warsztatowych oraz dbanie o ich odpowiedni stan- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w pobliżu prowadzonych napraw, dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i wyposażenie techniczne, jego konserwacja i serwisowanie- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w tym m.in. koszenie, podlewanie, odśnieżanie, prace ogrodnicze m.in. koszenie, pielęgnacja i nasadzenia roślin, pielenie, podlewanie- dbałość o infrastrukturę ośrodka- sprzątanie terenu zewnętrznego i pomieszczeń wewnątrz w przypadku takiej potrzeby, prowadzenie dyżurów w trakcie giełdy sobotnio-niedzielnej- sprzątanie terenu po giełdzie- wykonywanie innych poleceń Przełożonego, nie objętych niniejszym zakresem, związanych z zakresem działania Ośrodka
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Konserwator części / sprzętu
Wykształcenie: zasadnicze zawodowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania: obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie: minimum zasadnicze. Wymagania dodatkowe: umiejętność wykonywania napraw urządzeń technicznych, umiejętność obsługi maszyn ogrodniczych (traktorek, kosiarka, piła spalinowa), sumienność, dokładność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja czasu pracy.Obowiązki: - prowadzenie bieżących przeglądów, napraw i konserwacji pomieszczeń, urządzeń i instalacji, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami- wykonywanie wszelkich drobnych napraw i konserwacji ślusarskich, stolarskich, murarskich i malarskich, niewymagających szczególnych uprawnień- wykonywanie doraźnych napraw urządzeń i instalacji zapewniając ich nieprzerwane działanie, obsługa urządzeń i narzędzi warsztatowych oraz dbanie o ich odpowiedni stan- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w pobliżu prowadzonych napraw, dbałość o powierzony sprzęt, narzędzia i wyposażenie techniczne, jego konserwacja i serwisowanie- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w tym m.in. koszenie, podlewanie, odśnieżanie, prace ogrodnicze m.in. koszenie, pielęgnacja i nasadzenia roślin, pielenie, podlewanie- dbałość o infrastrukturę ośrodka- sprzątanie terenu zewnętrznego i pomieszczeń wewnątrz w przypadku takiej potrzeby, prowadzenie dyżurów w trakcie giełdy sobotnio-niedzielnej- sprzątanie terenu po giełdzie- wykonywanie innych poleceń Przełożonego, nie objętych niniejszym zakresem, związanych z zakresem działania Ośrodka*https://aktywnawarszawa.waw.pl/pl/ogloszenia/kariera/praca/ogloszenie-nr-2021-110-7-robotnik-wykwalifikowany[Zgłoszenia: rekrutacja@aktywnawarszawa.waw.pl, 22 162 72 22]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy