Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Robotnik gospodarczy
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/14553
OBOWIĄZKI:
1) Dozór nad budynkiem szkoły, sprzętem i urządzeniami oraz terenem wokół budynku m. in. codzienna kontrola stanu urządzeń na placu zabaw i boiskach szkolnych. 2) Utrzymywanie w należytym porządku terenów zieleni, tj. koszenie trawy, podlewanie trawników i kwietników, czyszczenie ciągów komunikacyjnych z trawy i chwastów, omiatanie ich i wynoszenie śmieci ze śmietniczek zewnętrznych. 3) Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i posypywanie ich piaskiem z solą w okresie gołoledzi. 4) Dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zgłaszanie zauważonych usterek i awarii urządzeń. 5) Dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów i narzędzi do wykonywania napraw (po uzgodnieniu z przełożonym). 6) Utrzymanie powierzonego sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz kontrola wykorzystania narzędzi i sprzętów służących do wykonywania napraw na terenie szkoły. 7) Dostarczanie uszkodzonego sprzętu do punktu napraw i jego odbiór po wykonanej naprawie. 8) Uczestniczenie we wszystkich pracach gospodarczych, remontowych i innych, które wykonywane są na terenie szkoły. 9) Dekorowanie obiektu na uroczystości państwowe i szkolne. 10) Pilnowanie porządku w czasie różnego rodzaju imprez organizowanych w szkole. 11) Wykonywanie pracy związanej z rozładunkiem towarów dostarczanych do szkoły, ich przenoszeniem i transportowaniem do miejsc przechowywania. 12) Utrzymywanie stałej, wysokiej czystości w pomieszczeniach magazynowych i na zewnątrz wokół tych pomieszczeń. Kontrola ogrodzenia szkolnego. 13) Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na zajmowanym stanowisku. 14) Przestrzeganie czasu pracy ustalonego dla danego stanowiska pracy. 15) Stała troska o stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczenie obiektów przed włamaniami i kradzieżami. O wszelkich zauważonych zagrożeniach natychmiast meldować kierownikowi gospodarczemu lub dyrekcji szkoły. 16) Zawiadamianie Policji lub Straży Miejskiej o nieodpowiednim zachowaniu młodzieży przebywające na terenie wokół szkoły w godzinach popołudniowych. 17) Dbanie o mienie szkoły, chronić informacje, których ujawnienie może narazić szkołę lub konkretne osoby na szkody moralne lub materialne. 18) Wykonywanie innych doraźnie zlecanych prac przez przełożonych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Robotnik gospodarczy
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak


Wymagania inne:

Obowiązki:1) Dozór nad budynkiem szkoły, sprzętem i urządzeniami oraz terenem wokół budynku m. in. codzienna kontrola stanu urządzeń na placu zabaw i boiskach szkolnych. 2) Utrzymywanie w należytym porządku terenów zieleni, tj. koszenie trawy, podlewanie trawników i kwietników, czyszczenie ciągów komunikacyjnych z trawy i chwastów, omiatanie ich i wynoszenie śmieci ze śmietniczek zewnętrznych. 3) Odśnieżanie ciągów komunikacyjnych i posypywanie ich piaskiem z solą w okresie gołoledzi. 4) Dokonywanie drobnych napraw sprzętu, zgłaszanie zauważonych usterek i awarii urządzeń. 5) Dokonywanie niezbędnych zakupów materiałów i narzędzi do wykonywania napraw (po uzgodnieniu z przełożonym). 6) Utrzymanie powierzonego sprzętu w dobrym stanie technicznym oraz kontrola wykorzystania narzędzi i sprzętów służących do wykonywania napraw na terenie szkoły. 7) Dostarczanie uszkodzonego sprzętu do punktu napraw i jego odbiór po wykonanej naprawie. 8) Uczestniczenie we wszystkich pracach gospodarczych, remontowych i innych, które wykonywane są na terenie szkoły. 9) Dekorowanie obiektu na uroczystości państwowe i szkolne. 10) Pilnowanie porządku w czasie różnego rodzaju imprez organizowanych w szkole. 11) Wykonywanie pracy związanej z rozładunkiem towarów dostarczanych do szkoły, ich przenoszeniem i transportowaniem do miejsc przechowywania. 12) Utrzymywanie stałej, wysokiej czystości w pomieszczeniach magazynowych i na zewnątrz wokół tych pomieszczeń. Kontrola ogrodzenia szkolnego. 13) Znajomość i przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na zajmowanym stanowisku. 14) Przestrzeganie czasu pracy ustalonego dla danego stanowiska pracy. 15) Stała troska o stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zabezpieczenie obiektów przed włamaniami i kradzieżami. O wszelkich zauważonych zagrożeniach natychmiast meldować kierownikowi gospodarczemu lub dyrekcji szkoły. 16) Zawiadamianie Policji lub Straży Miejskiej o nieodpowiednim zachowaniu młodzieży przebywające na terenie wokół szkoły w godzinach popołudniowych. 17) Dbanie o mienie szkoły, chronić informacje, których ujawnienie może narazić szkołę lub konkretne osoby na szkody moralne lub materialne. 18) Wykonywanie innych doraźnie zlecanych prac przez przełożonych. [Zgłoszenia: 22 611 94 33, sp217@edu.um.warszawa.pl]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy