Regionalny Kierownik Produkcji - Chemia Budowlana i Termoizolacje
Warszawa
Czym będziesz się zajmować?
 • Nadzór nad terminową realizacją zleceń produkcyjnych,
 • Kontrola przebiegu procesu produkcji,
 • Zapewnienie efektywnej pracy w podległym zespole,
 • Nadzór nad przestrzeganiem BHP w zakładach produkcyjnych,
 • Wprowadzenie procesów i zarządzania opartego o wskaźniki efektywności produkcyjnej (OPIs),
 • Ścisła współpraca z QC oraz R&D i czuwanie nad jakością produkcji przy minimalizacji jej kosztów,
 • Efektywny współudział w zarządzaniu procesem S&OP (Sales & Operations Planning : wyznaczenie planów produkcyjnych i stanu magazynów na podstawie planów sprzedażowych)
 • Zarządzanie, koordynacja i odpowiedzialność za procesy zachodzące w Spółce Izolbet (4 zakłady produkcyjne w Polsce: Gostynin, Budzyń, Kleszczów, Chmielów).
Co zyskasz?
 • umowę o pracę
 • pakiet Medicover, karta Multisport
 • dofinansowanie do wypoczynku
 • 4.12 dniem wolnym od pracy
 • dostęp do szkoleń, unikalny plan rozwoju kompetencji
 • dofinansowanie do nauki języka angielskiego
 • fundusz pracowniczy
 • możliwość pracy w międzynarodowym środowisku
 • szansę na rozwój wewnątrz organizacji
 • dostęp do najnowocześniejszych technologii
 • pracę gdzie masz wpływ na świat i otoczenie
Więc, jeśli posiadasz:
 • Wykształcenie wyższe preferowane inżynieryjne (budowlane, materiałów budowlanych lub pokrewne),
 • Doświadczenie w Zarządzaniu personelem (min. 100 osób) i siatką zakładów produkcyjnych w całej Polsce,
 • Znajomość procesów produkcji chemii budowlanej (suche mieszanki). Mile widziana znajomość procesów i technologii produkcji styropianu i systemów termoizolacyjnych,
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu zmian transformacyjnych zespołów produkcyjnych, wdrażanie i egzekucja procesów opartych o OPIs w produkcji , utrzymaniu ruchu i jakości,
 • Wysokie umiejętności analityczne i interpersonalne,
 • Gotowość do częstych wyjazdów służbowych,
 • Umiejętność delegacji zadań i odpowiedzialności na kierowników zakładów, mistrzów zmian etc,
 • Bardzo dobra znajomość Ms Office,
 • Samodzielność, rzetelność, zaangażowanie.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Lafarge Cement S.A. z siedzibą w Małogoszczu, przy ul. Warszawska 110 (28-366), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, numer NIP: 5261060765 o kapitale akcyjnym 811.329.500 PLN opłaconym w pełni, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Kielcach.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Krzysztof Radtke, mail: pl-m-inspektor-ochrony-danych@lafargeholcim.com

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej.

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych: Dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane adresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące zainteresowań.

Pozostałe dane przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), polegający na poszukiwaniu i zatrudnianiu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora.

Podstawą przetwarzania Państwa danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Administrator nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Ponadto dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenie lub ochrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres sześciu miesięcy.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, ze dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli wynika to z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

TU znajduje się pełna informacja o ochronie danych osobowych.
APLIKUJ TERAZ