Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120823

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, fax. niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • odbiera korespondencję z Oddziału Kancelarii i Kontroli Wewnętrznej
 • odbiera ZPO z sekretariatu i rozdziela na poszczególnych pracowników
 • przygotowuje spis akt sprawy przed przekazaniem do innych organów wraz z uzupełnieniem metryki sprawy
 • rejestruje decyzje, postanowienia, upomnienia
 • udostępnia akta do przeglądania interesantom
 • wpisuje zawiadomienia składane na podstawie art. 62 Pb
 • sporządza wymagane informacje i spawozdania
 • archiwizuje dokumentację postępowań administracyjnych
 • wyszukuje dokumenty w podręczym archiwum
 • przygotowuje zamówienia artykułów biurowych dla Oddziału
 • sporządza miesięczne zestawienia dotyczące budynków przyjętych do użytkowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • Znajomość KPA, znajomość ustawy : prawo budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca na podobnym stanowisku
APLIKUJ TERAZ