Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116022

Warunki pracy

Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia  pracownika administracyjno-biurowego.


Budynek dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Posiada windę.


Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sekretariat w celu wsparcia w bieżącej pracy Naczelnika.
 • Prowadzi obsługę kancelaryjną Urzędu, w tym przyjmuje i ewidencjonuje składane dokumenty w celu zapewnienia właściwego ich obiegu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość obsługi komputera
 • Gotowość do uczenia się
 • Komunikatywność
 • Orientacja na klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ