Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115814

Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w siedzibie wydziału i terenie,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,

 • brak oznaczeń dla osób niewidomych, pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych,

 • bariery architektoniczne: w budynku głównym jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków;ograniczeniem są wewnętrzne drzwi wejściowe, które nie otwierają się automatycznie; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną, drzwi masywne, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • Przygotowuje materiały i dokumenty związane z czynnościami prowadzonymi przez pracowników wydziału, w celu wsparcia w zapewnieniu prawidłowej i terminowej realizacji zadań.
 • Prowadzi prace biurowe i archiwalne wspomagające główne zadania pozostałych pracowników, w celu poprawnej realizacji spraw.
 • Prowadzi administracyjną obsługę wydziału oraz porządkuje materiały i pomaga w przygotowaniu niezbędnych danych, w celu wymiany i przekazania informacji do innych komórek lub podmiotów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 1. Znajomość i umiejętność stosowania przepisów / ustaw:
 • o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,
 • o służbie cywilnej,
 • zarządzenie w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • 2. Umiejętności:
 • analityczne myślenie,
 • skuteczna komunikacja,
 • obsługa komputera (pakiet MS Office).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ