Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114136

Warunki pracy

Stanowisko pracy znajduje się na II/III pietrze w siedmiopiętrowym budynku. Dojazd na piętra dwiema windami. Toalety są dostosowane do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania podatkowe w celu stwierdzenia zasadności zwrotu podatku od towarów i usług.
 • Orzeka w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług podmiotom zagranicznym oraz jednostkom sił zbrojnych w celu dokonania prawidłowych rozliczeń podatkowych.
 • Występuje z wnioskami o przeprowadzenie czynności sprawdzających przez inne urzędy lub przeprowadzanie czynności we własnym zakresie, u kontrahentów podatnika w celu weryfikacji danych oraz monitorowania prawidłowości rozliczeń.
 • Wnioskuje o zabezpieczenie wykonywania zobowiązań podatkowych w celu wydania zarządzenia zabezpieczenia na majątku dłużnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ