Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113335

Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer dostęp do urzędu po schodach

Zakres zadań

  • prowadzenie archiwum zakładowego
  • wystawianie rachunków
  • prowadzenie kasy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  • prowadzenie Kadr Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  • naliczanie list płac
  • obsługa Płatnika

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne, policealne studium "Finanse i rachunkowość", Kurs Kadry i płace(studia podyplomowe)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku, prowadzenie kadr i płac
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • Kurs księgowości, Kurs Kadry i płace
APLIKUJ TERAZ