Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Mińsk Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 88205

Warunki pracy


 • praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, częste wyjazdy w teren w celu dokonywania czynności inspekcyjnych i kontrolnych, bezpośredni kontakt z klientem, wykonywanie zadań pod presją czasu oraz w warunkach narażenia na stres,

 • budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

 • warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych,

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z prawa budowlanego;
 • wykonywanie zadań kontrolno - inspekcyjnych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego na terenie powiatu mińskiego;
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych;
 • użytkowanie samochodu służbowego zgodnie z przepisami w tym zakresie;
 • właściwa ochrona danych osobowych udostępnionych w celu przeprowadzania czynności kontrolnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budownictwo lub ogólne i w trakcie studiów na kierunku budownictwo, wyższe na kierunku budownictwo;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa m.in. prawo budowlane, kodeks postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych
 • czynne prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ