Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 84110

Warunki pracy

Siedziba Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych mieści się w Al. Jerozolimskich 181C, w budynku C kompleksu Adgar, który jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. W budynku znajdują się windy, które umożliwiają dostęp do wszystkich pięter budynku, brak jest barier w postaci progów i wąskich drzwi. Na poziomie 0 w holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla (poza oznaczeniami przycisków wind) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Szczegółowe informacje na temat dostępności Urzędu dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w deklaracji dostępności.

Zakres zadań

 • Logistycznie obsługuje szkolenia, konferencje i spotkania w zakresie administracyjno - technicznym poprzez koordynowanie właściwej realizacji procedury obsługi administracyjno - technicznej szkoleń, konferencji, spotkań; utrzymywanie kontaktów w sprawach organizacyjnych z potencjalnymi uczestnikami spotkań; utrzymywanie kontaktów z osobami stale współpracującymi z Urzędem, jak również nadzór i koordynowanie działań firm zewnętrznych uczestniczących w realizacji spotkań (firmy cateringowe, firmy zajmujące się tłumaczeniami itp.) w aspekcie technicznym, interaktywnym i finansowym
 • Prowadzi sprawy związane z zapewnieniem obsługi poligraficznej Urzędu, właściwego oznakowania pomieszczeń (w tym tabliczek na drzwi) oraz zakupem, ewidencją i likwidacją wizytówek, pieczątek oraz innych materiałów poligraficznych wykonywanych na potrzeby Urzędu
 • Realizuje zadania związane z nabyciem i świadczeniem usług ubezpieczenia mienia (w tym samochodów służbowych)
 • Projektuje wyposażenie, planuje zakupy dotyczące zagospodarowania sal konferencyjnych oraz sprzętów niezbędnych do realizacji spotkań
 • Przygotowuje kwartalne sprawozdania z zakresu spraw realizowanych przez Biuro
 • Ustala potrzeby oraz planuje środki finansowe, a także monitoruje ich wykorzystanie w zakresie realizowanych zadań oraz prowadzi sprawy zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Odporność na stres
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Dobra komunikacja
 • Umiejętność pracy w zespole oraz asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ