Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83421

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze budynku z oświetleniem naturalnym i sztucznym. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer i inne urządzenia biurowe. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca pod presją czasu, przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Praca w terenie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe na podstawie ustawy Kodeks karny skarbowy i ustawy Kodeks postępowania karnego w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Sporządza i wnosi akty oskarżenia w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w postępowaniu przed sądem powszechnym w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Opracowuje i wnosi zwyczajne i nadzwyczajne środki zaskarżenia celem prawomocnego rozstrzygnięcia odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe oraz wzruszenie wadliwych pod względem faktycznym lub prawnym prawomocnych rozstrzygnięć.
 • Prowadzi dochodzenia w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu zastosowania represji karnej wobec sprawcy czynu.
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu monitorowania wpływających i załatwianych spraw.
 • Orzeka w toku postępowania przygotowawczego w zakresie kar porządkowych określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu zdyscyplinowania stron postępowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Kodeks Karny Skarbowy
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ