Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 74813

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w windę. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer i inne urządzenia biurowe. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej. Praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Praca wykonywana jest pod presją czasu. Budynek Urzędu jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy spełnia wymagania dla zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Dokonuje czynności sprawdzających z wyłączeniem czynności zastrzeżonych dla innych komórek w celu weryfikacji prawidłowości dokonanych rozliczeń.
 • Bada zasadności zwrotu podatków w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia obowiązków podatkowych,
 • Wydaje postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku w celu realizacji przepisów prawa procesowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Gotowość do uczenia się
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ