Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72581

Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada windę. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania przygotowawcze w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe w celu podjęcia merytorycznej decyzji kończącej postępowanie karne skarbowe.
 • Prowadzi postępowania mandatowe w sprawach o wykroczenia skarbowe w celu nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego.
 • Sporządza akta oskarżenia, kieruje sprawy do sądu oraz wnosi do sądu złożone przez sprawców wnioski o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w celu doprowadzenia do ukarania sprawcy czynu.
 • Wykonuje zadania oskarżyciela skarbowego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe w postępowaniu przed sądem powszechnym – występowanie przed sądem jako organ wnoszący i popierający akt oskarżenia w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Występuje przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe i wykroczenia oraz w sprawach o przestępstwa określone w ustawie o rachunkowości w celu uczestnictwa w procesie jako strona.
 • Rejestruje i ewidencjonuje prowadzone sprawy oraz wprowadza inne dane w aplikacji Ewidencja Spraw Karnych Skarbowych (SI ESKS) w celu gromadzenia informacji w w/w zakresie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy Ordynacja Podatkowa
 • Znajomość Ustawy Prawo Celne
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ