Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72273

Warunki pracy

Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy w zakresie eksploatacyjno-zaopatrzeniowym i gospodarowania mieniem w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu.
 • Koordynuje prace w magazynie archiwum w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi oraz nadzoruje sprawy związane z administrowaniem budynkiem będącym siedzibą MUCS w Warszawie w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu.
 • Prowadzi sprawy związane z planowaniem i programowaniem pozamilitarnych przygotowań obronnych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem w krajowych i międzynarodowych ćwiczeniach obronnych i zarządzania kryzysowegow celu zapewnienia prawidłowej obsługi Naczelnika.
 • Prowadzi sprawy powierzone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w sprawach ochrony informacji prawnie chronionych, ochrony fizycznej osób obiektu i mienia, ochrony przeciwpożarowej o w celu zapewniającym prawidłową obsługę Naczelnika.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość obsługi komputera
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ