Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Warszawski Zachodni Ożarów Mazowiecki
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Ożarów Mazowiecki
Ogłoszenie o naborze Nr 130278

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa klientów zewnętrznych, stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy z oprogramowaniem, praca  w budynku 1 piętrowym. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, oświetlenie sztuczne i naturalne.

Zakres zadań

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Inspektoratu
 • przyjmowanie i obsługa interesantów
 • obsługa poczty Przychodzącej i wychodzącej Inspektoratu
 • obsługa sekretariatu
 • Archiwizacja dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie Biegła umiejętność obsługi komputera
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość przepisów prawnych: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej; ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętności argumentowania
 • komunikatywność
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • prawo jazdy kat.B
 • odporność na stres
APLIKUJ TERAZ