Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wołomin
Ogłoszenie o naborze Nr 126713

Warunki pracy

praca biurowa w systemie dwuzmianowym


praca w siedzibie urzędu/wydziału


praca przy oświetleniu mieszanym


wymuszona pozycja ciała w związku z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej 


praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej dobowego wymiaru czasu pracy 


narzędzia i materiały- komputer


bariery architektoniczne :brak zainstalowanej windy na I piętro,pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych 


brak oznaczeń dla osób niewidomych


brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym

Zakres zadań

 • wprowadzanie do bazy KSIP danych zawartych na drukach KSIP zgodnie z obowiązującymi terminami
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania pisemne dotyczące danych zawartych w systemie KSIP w ramach posiadanych uprawnień dla jednostek organizacyjnych KPP w Wołominie, Prokuratury Rejonowej w Wołominie oraz Sądu Rejonowego w Wołominie
 • współpraca ze wszystkimi pionami KPP w Wołominie w zakresie przekazywania danych statystycznych możliwych do uzyskania z bazy KSIP
 • przeprowadzanie weryfikacji danych zawartych w bazie KSIP zgodnie z poleceniami Komendy Stołecznej Policji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość Ustawy u służbie cywilnej z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691, z 2023 r. poz. 1195.)
 • znajomość Zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 roku w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad w służbie cywilnej oraz w sprawie etyki korpusu służby cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów-nie dotyczy kandydatek / kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972r. lub później .Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej "POUFNE"
APLIKUJ TERAZ