Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114861

Warunki pracy


 • Praca biurowa w siedzibie urzędu z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń biurowych.

 • Budynek przy ul. Sienkiewicza 3 jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie BIP Urzędu.


 

Zakres zadań

 • wydaje opinie prawne w przeprowadzonych kontrolach i ocenia materiały kontroli pod kątem prawidłowości udokumentowania, wykonuje czynności prawne w ramach pomocy prawnej
 • prowadzi postępowania administracyjne, opracowuje projekty decyzji i postanowień
 • udziela pracownikom Inspektoratu porad prawnych i konsultacji dotyczących postępowań kontrolnych i pokontrolnych
 • realizuje uprawnienia przysługujące Inspekcji Handlowej w zakresie postępowania karnego i postepowania w sprawach o wykroczenia
 • prowadzi kontrole wewnętrzne
 • zajmuje się zleconymi zadaniami związanymi z kwestiami organizacji Inspektoratu m.in. umieszczaniem informacji na stronie internetowej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego, karnego, prawa o wykroczeniach
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • Rzetelność i terminowość
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • skuteczna komunikacja
 • znajomość elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD)
APLIKUJ TERAZ