Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88162

Warunki pracy

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:


- pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,


- analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym,


- prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.

Zakres zadań

  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w trybie zwykłym (odwoławczym i zażaleniowym)
  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w postępowaniach nadzwyczajnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
  • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane;
  • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przedlądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny)
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie.
APLIKUJ TERAZ