Ogłoszenie numer: 6163830, z dnia: 2021-12-18

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
zatrudni osobę na stanowisko:

Referent ds. Zamówień Publicznych w Dziale Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Gospodarki Aparaturowej
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa
Zadania:

 

Zakres zadań realizowanych na zajmowanym stanowisku:
 • prowadzenie rejestrów zamówień, umów i faktur oraz monitorowanie realizacji prowadzonych zamówień;
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych dla których nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych;
 • udział w pracach nad przygotowywaniem wewnętrznych regulacji w zakresie udzielania zamówień publicznych;
 • udział w przygotowywaniu planu zamówień publicznych i sprawozdań do UZP;
 • udział w kształtowaniu polityki zakupowej, optymalizacji procesu zakupów oraz w planowaniu zamówień publicznych;
 • kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji;
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe (co najmniej licencjat);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności arkusz kalkulacyjny Excel;
 • pożądana znajomość języka angielskiego;
 • komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność działania pod presją czasu, terminowość;
 • mile widziana znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do ww. ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej;
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ