Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:Referent ds. kontrolingu

Dział: Kontroling


Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: R_5KO/2022

Jeśli jesteś osobą szukającą ciekawych wyzwań zawodowych z zakresu księgowości i kontrolingu, posiadasz umiejętność analitycznego myślenia, jesteś osobą skrupulatną, kreatywną i lubisz pracować z ludźmi to szukamy właśnie Ciebie!

 

Zakres obowiązków:

 • bieżąca obsługa elektronicznego systemu ewidencji dokumentacji finansowo-księgowej, jej kompletowanie i weryfikacja zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Muzeum Warszawy
 • wprowadzanie dokumentów księgowych do systemu kontrolingu
 • prowadzenie budżetu zadaniowego realizowanych zadań i projektów, w tym kart projektów
 • bieżąca weryfikacja i analiza oraz sporządzanie raportów z realizacji budżetów zadaniowych
 • bieżąca informacja o przekroczeniach budżetów w poszczególnych kategoriach kosztów
 • bieżące sprawdzanie poniesionych kosztów na podstawie otrzymanych faktur z podpisanymi umowami
 • prowadzenie rejestru umów z kontrahentami zewnętrznymi oraz wprowadzanie ich do Centralnego Rejestru Umów CRU
 • nadzór nad terminami zawartych umów
Nasze wymagania niezbędne:
 • wykształcenie średnie
 • biegła obsługa komputera: Windows, Internet, Excel
 • odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność analitycznego myślenia
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
Mile widziane:
 • kursy i szkolenia z zakresu księgowego, kontrolingu, rachunkowości
 • znajomość języka angielskiego
Co oferujemy:
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
 • przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta
 • niezbędne narzędzia do pracy
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy zawodowe
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”
APLIKUJ TERAZ