Ogłoszenie numer: 7833120, z dnia 2022-12-26

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:


Referent ds. administracyjno-biurowych Działu Administracyjno-Technicznego

Miejsce pracy: Warszawa

 

Opis stanowiska

 • Prowadzenie korespondencji z Ministerstwem Zdrowia, NFOŚiGW oraz innych podmiotów zewnętrznych w zakresie finansowania działań inwestycyjnych.
 • Przegląd i weryfikacja formalna opisów przedmiotu zamówienia i wzorów umów w zakresie realizowanych zadań technicznych.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji dot. zadań inwestycyjnych.
 • Monitorowanie realizacji zadań inwestycyjnych i przeprowadzanie kontroli wewnętrznych,
 • Archiwizacja dokumentów Działu.
 • Nadzór nad dokumentacją papierową i elektroniczną.
 • Udział w spotkaniach z projektantami przy ustalaniu zakresu dokumentacji projektowej.
 • Technologii wykonania robót, zastosowania rozwiązań techniczno-materiałowych, danych wyjściowych do kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
 • Uczestnictwo z ramienia Instytutu na spotkaniach i naradach z wykonawcami i innymi uczestnikami procesu budowlanego.
 • Tworzenie protokołów wprowadzenia wykonawcy na budowę i uczestniczenie w odbiorach robót.
 • Współpraca z inspektorami nadzoru inwestycyjnego.

Wymagania

 • Wykształcenie średnie, preferowane wyższe.
 • Znajomość prawa budowlanego oraz innych przepisów związanych z procesem inwestycyjnym.
 • Znajomość programów Word i Excel.
 • Znajomość zasad tworzenia pism urzędowych.
 • Znajomość zasad ofertowania i wyboru wykonawców.
 • Zaangażowanie i motywacja do pracy.

Oferujemy

 • Pracę w budynkach Instytutu w przyjaznym zespole.
 • Pracę w pełnym wymiarze godzin.
 • Stabilne warunki pracy – umowa o pracę.
 • Możliwość rozwoju kompetencyjnego.
 • Dodatkowe benefity (dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego, karty sportowe).
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
APLIKUJ TERAZ