Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121258

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa,

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury (okresowa konieczność pracy w nietypowych godzinach, związana z trybem prac nad budżetem państwa).

Zakres zadań

 • Współpracuje przy analizach w ujęciu wieloletnim oraz wyliczeniu nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz rezydualnych krajowych wydatków budżetu państwa wynikających ze stabilizującej reguły wydatkowej (SRW)
 • Współpracuje przy analizach dotyczących kształtowania się wydatków i kosztów jednostek objętych SRW, stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej
 • Współpracuje przy analizach istniejących i projektowanych rozwiązań generujących skutki finansowe dla finansów publicznych oraz jednostek sektora finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na limity wynikające ze SRW
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów i zestawień niezbędnych do opracowania projektu ustawy budżetowej
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów i zestawień niezbędnych do opracowania sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej
 • Bierze udział w opracowywaniu opinii projektów aktów prawnych oraz planów finansowych z zakresu właściwości wydziału
 • Bierze udział w opracowywaniu materiałów i zestawień na potrzeby Najwyższej Izby Kontroli
 • Bierze udział w pracach nad rozwojem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub matematyka
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze analiz ekonomicznych lub w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel w zakresie VBA
 • Znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych
 • Znajomość zagadnień z zakresu makroekonomii
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
APLIKUJ TERAZ