Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120574

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenia korupcją,

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz,

 • stres związany z podejmowaniem decyzji i działań, które mogą mieć wpływ na czynności zarządzane w ramach procesu karnego,

 • presja czasu w działaniach podejmowanych w sprawach wskazujących zagrożenie zdrowia lub życia,

 • codzienna praca na wielu systemach i na podstawie dużej liczby różnych przepisów.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Koordynuje, zleca i prowadzi wymianę informacji, w tym informacji przetwarzanych w policyjnych i pozapolicyjnych zbiorach danych przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych policyjnych kanałów międzynarodowej wymiany informacji oraz w zgodzie z prawem krajowym, międzynarodowym, a także umowami bilateralnymi
 • Analizuje prowadzone sprawy pod kątem występujących w nich związków przyczynowo - skutkowych, powiązań między sprawami i wskazuje krajowym jednostkom Policji oraz innym organom, w tym partnerom zagranicznym kierunki dalszego rozwoju spraw
 • Udziela w ustawowym zakresie informacji kryminalnych organom ścigania innych państw, przy wykorzystaniu policyjnych kanałów, jeżeli wnioskowane informacje są przetwarzane w policyjnych i pozapolicyjnych zbiorach danych
 • Analizuje otrzymywane od podmiotów uprawnionych wnioski o uzyskanie potrzebnych informacji pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zasadami międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych w celu zapewnienia zgodności podjętych działań z aktualnym stanem prawnym
 • Zapewnia skuteczną i sprawną realizację zadań poprzez prowadzenie konsultacji i nadawania im właściwego biegu
 • Udziela informacji uprawnionym podmiotom

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka obcego: języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Łatwość komunikacji
 • Komunikatywność, rzetelność i dokładność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Obsługa komputera w środowisku MS Windows, MS Office i sprzętu biurowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka hiszpańskiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym
 • Przeszkolenie w zakresie obsługi systemów teleinformatycznych niezbędnych do wymiany informacji
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność argumentacji
APLIKUJ TERAZ