Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119756

Warunki pracy


 • Obsługa klienta wewnętrznego i zewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • uczestniczy we wdrażaniu i efektywnym wykorzystaniu środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) oraz programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w sektorze energetyki i kultury, w tym: opiniuje dokumenty wdrożeniowe, bierze udział w przygotowaniu kryteriów i zasad wyboru projektów, przygotowuje interpretacje stanowisk Ministerstwa, prowadzi konsultacje i uzgodnienia,
 • przygotowuje i aktualizuje program oraz dokumenty dotyczące realizacji programów, m.in. formułuje zapisy programu i propozycje zmian, przygotowuje wzory umów, wytyczne, zalecenia, rekomendacje,
 • monitoruje stan przygotowania i realizacji programów i projektów m.in. przygotowuje informacje dot. statusu projektów, monitoruje postęp rzeczowy i finansowy, identyfikuje problemy i zagrożenia w realizacji oraz przygotowuje propozycje rekomendacji działań naprawczych,
 • uczestniczy w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analizuje ustalenia kontrolne,
 • uczestniczy w procesie koordynacji wdrażania Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w części zakresu komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość metodyki zarządzania projektami
 • Wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, kreatywność
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ