Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117221

Warunki pracy


 • telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym (infolinia prawna),

 • stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (telefoniczne porady prawne),

 • zagrożenie korupcją,

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 3 piętra w budynku 8-piętrowym,

 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

 • w budynku jest 5 wind,

 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,

 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty pisemnych odpowiedzi na interpelacje, zapytania oraz wnioski o opinie odnoszące się do zagadnień związanych z interpretacją przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz europejskich przepisów zamówień publicznych
 • wykonuje zadania związane z merytorycznym wsparciem użytkowników końcowych za pośrednictwem infolinii, maili, systemu obsługi zgłoszeń korzystających z usług z obszaru rynku zamówień publicznych udostępnianych przez Prezesa UZP
 • obsługuje zapytania zgłaszane w trybie dostępu do informacji publicznej w zakresie usług z obszaru rynku zamówień publicznych udostępnianych przez Prezesa UZP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawnych
 • Umiejętność logicznego myślenia i wszechstronnie uzasadnionej argumentacji
 • Umiejętność formułowania pisemnych stanowisk
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • Doświadczenie na stanowisku związanym z interpretacją przepisów prawa oraz przygotowaniem opinii prawnych
 • Znajomość przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego
 • Znajomość przepisów prawa europejskiego z zakresu zamówień publicznych i koncesji
APLIKUJ TERAZ