Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116997

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z permanentną obsługą klientów zewnętrznych;

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania w zakresie sprowadzenia z zagranicy produktów leczniczych w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w trybie art. 29a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • Prowadzi postępowania związane z refundacją, sprowadzanych w trybie art. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne produktów leczniczych oraz sprowadzanych w trybie art. 29a ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego;
 • Prowadzi postępowania w zakresie zapewnienia dostępności dla pacjentów do produktów leczniczych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego na terytorium Polski;
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie z zakresu właściwości Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych;
 • Reprezentuje Departament i bierze udział w posiedzeniach zespołów działających przy Ministrze Zdrowia, w zakresie zadań pozostających w kompetencji Wydziału Dostępności i Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne;
 • Znajomość przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;
 • Znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • odporność na stres;
 • samodzielność;
 • doświadczenie w obszarze ochrony zdrowia.
APLIKUJ TERAZ