Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116731

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (uczestniczenie w pracach grup roboczych organów Unii Europejskiej);

 • zagrożenie korupcją (w związku z prowadzonym postępowaniem legislacyjnym – uczestnictwo w pracach komisji prawniczych oraz w posiedzeniach komisji parlamentarnych);

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie legislacyjnym związanym z tworzeniem i zmianą prawa Unii Europejskiej (UE) w zakresie rynku kapitałowego, a w szczególności opracowuje stanowiska strony polskiej do projektów aktów normatywnych, uczestniczy w pracach grup roboczych Rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej (KE), a także współpracuje z KE, Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE oraz państwami członkowskimi UE
 • Uczestniczy w pracach związanych z implementacją prawa UE z obszaru rynku kapitałowego, w szczególności opracowuje projekty regulacji prawnych
 • Opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących instrumentów finansowych, funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania rynku kapitałowego
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na wpływające pytania, skargi, wnioski oraz interpelacje i zapytania poselskie w zakresie właściwości wydziału

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie pisemnych i ustnych wypowiedzi w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania krajowego oraz unijnego rynku kapitałowego
 • Wiedza w zakresie polskiego oraz globalnych rynków kapitałowych
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo lub administracja
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji publicznej
 • Szczególne uprawnienie: ukończona aplikacja legislacyjna
APLIKUJ TERAZ