Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116733

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, ruchomy czas pracy, standardowe godz. pracy urzędu 08:15-16:15, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, w związku z tym w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku lub poza nim. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Rozpatruje w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym powiadomienia dotyczące suplementów diety i żywności wzbogacanej
 • Przygotowuje projekty wkładów merytorycznych w związku z rozpatrywaniem interwencji, interpelacji, wniosków i petycji w zakresie bezpieczeństwa żywności w szczególności dotyczące suplementów diety i żywności wzbogacanej
 • Uczestniczy w grupie roboczej do spraw nowej żywności
 • Udziela po konsultacjach z bezpośrednim przełożonym informacji klientom, urzędom, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznych (osobiście, telefonicznie, mailowo) w zakresie wprowadzania do obrotu środków spożywczych suplementów diety i żywności wzbogacanej
 • Sporządza analizy, raporty i zestawienia statystyczne w zakresie kompetencji Wydziału
 • Współuczestniczy w organizowaniu narad szkoleniowych i spotkań z jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej i zespołu do spraw Suplementów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy o bezpieczeństwie żywności
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów Rozporządzenia 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Komunikatywność
 • Umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność obsługi komputera (praca w programach MS Office)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ