Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116737

Warunki pracy


 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach;

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz;

 • Zagrożenie korupcją;

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Informuje, potwierdza i raportuje nieprawidłowości w zakresie POIiŚ 2014-2020 i FEnIKS 2021-27 oraz uczestniczy w ich usuwaniu;
 • Poświadcza wydatki w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020)/Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko FEnIKS 2021-2027);
 • Rozpatruje skargi/ zażalenia/ wnioski/ odwołania/ inne sygnały obywatelskie oraz wydaje opinie;
 • Przeprowadza kontrole;
 • Analizuje ryzyka nadużyć finansowych i prowadzi analizy na potrzeby usprawnienia funkcjonowania systemu wdrażania oraz identyfikuje zagrożenia;
 • Zamyka pomoc, m.in. przygotowuje zestawienia, udziela wyjaśnień oraz weryfikuje nieprawidłowości i wyjaśnienia beneficjentów;
 • Przygotowuje i aktualizuje dokumenty dotyczące realizacji programu/ -ów (w tym: wzorów umów, wytycznych, zaleceń, rekomendacji).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027  - w zakresie systemu instytucjonalnego, kontroli i nieprawidłowości;
 • Znajomość Poradnika w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020;
 • Znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B1;
 • Współpraca, komunikacja, rzetelność;
 • Myślenie analityczne;
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi MS Excel;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ