Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115902

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • kontakty zewnętrzne: kilka razy w miesiącu z przedstawicielami jednostek organizacyjnych Policji, kilka razy w roku z przedstawicielami Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów dla osób z niepełnosprawnościami wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Wydaje, wymienia, przedłuża ważność oraz ewidencjonuje i rozlicza legitymacje policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji
 • Koordynuje proces rozdziału orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak i medali resortowych do jednostek organizacyjnych Policji
 • Koordynuje zapotrzebowanie na druki legitymacji pracowniczych dla pracowników Komendy Głównej Policji
 • Udziela jednostkom organizacyjnym Policji instruktażu dotyczącego procesu brakowania, unieważniania oraz wymiany legitymacji służbowych policjantów oraz funkcjonowania Systemu Wydawania Legitymacji Policyjnych
 • Dokonuje sprawdzeń w systemach informatycznych wspomagających pracę kadrową
 • Aktualizuje bazę danych Systemu Wydawania Legitymacji Policyjnych w zakresie wydawania oraz wymiany legitymacji służbowych policyjnych
 • Bierze udział w powoływanych w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji komisjach do spraw fizycznego niszczenia dokumentów tożsamości policjantów Komendy Głównej Policji oraz innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Sporządza analizy i zestawienia statystyczne w zakresie właściwym dla sekcji

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego 2 lata pracy w administracji publicznej
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Obsługa komputera (praca w środowisku Windows)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ