Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115861

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych.


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • prowadzi i monitoruje terminarze spotkań dyrektora komórki organizacyjnej i jego zastępców,
 • obsługuje interesantów i udziela informacji,
 • obsługuje korespondencję i dokumentację (tj. np. sporządza projekty pism, ewidencjonuje korespondencję w elektronicznym systemie rejestracji obiegu dokumentów, analizuje i dekretuje korespondencję przychodzącą, monitoruje status i sposób załatwienia spraw wynikających z korespondencji przychodzącej itp.),
 • zapewnia zaopatrzenie komórki organizacyjnej w materiały biurowe i spożywcze,
 • organizuje spotkania dla komórki organizacyjnej, rezerwuje sale, obsługuje gości i interesantów,
 • prowadzi wybrane sprawy osobowe pracowników (np. dotyczące obecności pracowników, planu urlopów, organizuje i rozlicza wyjazdy służbowe).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Umiejętności obsługi pakietu (MS Office: Word, Excel)
 • Znajomość zasad archiwizacji dokumentów
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ