Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113853

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • wyjazdy służbowe


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy


 

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu postępowań administracyjnych i pozaadministracyjnych, w tym opracowuje projekty decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym, prowadzi postępowania wyjaśniające, rozpatruje skargi i wnioski, wydaje zaświadczenia, uczestniczy w prowadzeniu procedury odwoławczej, przyjmuje interesantów i udziela informacji.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe, w tym występuje przed sądami, przygotowuje pisma procesowe, przygotowuje materiał dowodowy.
 • Monitoruje stan prawny i orzecznictwo oraz standardy/ rekomendacje/ wytyczne/ opinie, etc.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania nieruchomościami
 • Myślenie analityczne
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ