Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113594

Warunki pracy • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe;
 • Reprezentacja urzędu na zewnątrz
 • Zagrożenie korupcją;
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Praca z bazami danych/programami specjalistycznymi;
Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/deklaracja-dostepnosci-ministerstwa-funduszy-i-polityki-regionalnej

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych realizowanych na wniosek komórek organizacyjnych;
 • Zarządzanie dokumentacją z postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Udział w kontrolach i audytach realizowanych przez organy zewnętrzne oraz analiza ustaleń kontrolnych, w tym dotyczących zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wiedza z zakresu Prawa Zamówień Publicznych, w szczególności znajomość trybów udzielania zamówień publicznych/rodzajów zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy pr. zamówień publ
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ