Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referendarz
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113617

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań - Stanowisko administracyjno-biurowe. Praca przy komputerze. - Komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - Uciążliwości związane z pracą przy komputerze (praca w pozycji siedzącej, uciążliwości dla wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego). - Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe). Materiały biurowe. - Bariery architektoniczne: wejście do budynku z poziomu terenu, windy. Pokoje biurowe UdSKiOR mieszczą się na I i III piętrze budynku.  Odpowiednio dostosowana toaleta dla osób poruszających się na wózkach.

Zakres zadań

 • Realizuje zakupy materiałów i wyposażenia na potrzeby wszystkich komórek organizacyjnych w celu zapewnienia ciągłości pracy Urzędu.
 • Przeprowadza analizę rynku i negocjuje ceny w celu dokonania najkorzystniejszego zakupu.
 • Dokumentuje proces dokonywania zakupów w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.
 • Nadzoruje realizację umów dotyczących bieżącego funkcjonowania Urzędu oraz przygotowuje umowy zlecenia z zakresu zadań realizowanych przez wydział i nadzoruje ich realizację w celu właściwego wykonywania zadań przez zleceniobiorcę.
 • Przygotowuje i archiwizuje pisma z zakresu spraw prowadzonych przez wydział w celu zapewnienia właściwego ich obiegu i przechowywania.
 • Współpracuje z innymi pracownikami Urzędu w zakresie organizacji uroczystości i spotkań okolicznościowych organizowanych przez Urząd w celu zapewnienia sprawnego ich przebiegu.
 • Organizuje i przyjmuje dostawy zamówień do Urzędu oraz bierze udział w przeprowadzkach w pokojach biurowych Urzędu (przenoszenie mebli, sprzętu).
 • Przygotowuje do wysyłki biuletyn „Kombatant”.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność negocjowania
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie środowiska Windows oraz pakietu Office
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Kreatywność
 • Umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ